O nás         Letní univerzity         Adopce         Pomáháme         Návštěvní kniha         Kontakty

     Rok 2019
  Ostrava
     Rok 2018
  Plzeň
     Rok 2017
  Ústí nad Labem
     Rok 2016
  Olomouc
     Rok 2015
  Plzeň
     Rok 2014
  Ostrava
     Rok 2013
  Dvůr Králové n. L.
     Rok 2012
  Olomouc
     Rok 2011
  Ústí nad Labem
     Rok 2010
  Plzeň
     Rok 2009
  Dvůr Králové nad Labem
     Rok 2008
  Ostrava
     Rok 2007
  Ústí nad Labem
     Rok 2006
 Plzeň
     Rok 2005
  Liberec
     Rok 2004
  Zlín - Lešná
  Ústí nad Labem
     Rok 2003
  Zlín - Lešná
  Plzeň
     Rok 2002
  Plzeň
  Ústí nad Labem
  Dvůr Králové nad Labem


 

Letní univerzita juniorů 2006 při ZOO Plzeň

V neděli odpoledne byl zahájen další ročník letních univerzit Středoevropské asociace přátel ZOO. Letošní naučnězábavný program pro naše juniory hostí Zoologická a botanická zahrada v západočeské metropoli. Nedělní večerní program byl ve znamení seznamování nových juniorů s chodem asociace a vyměňování novinek mezi stávajícími členy. Zahájena byla i celotáborová hra s navrhováním vlajky jednotlivých družstev (afrických klanů), bojovými pokřiky a vymýšlením strategie jak docílit znovunalezení ztracené osady.

Pondělí zahájila rozcvička a v 8.30 odjezd na první návštěvu ZOO. Přítomné opět poutavě přivítal Martin Vobruba a při komentované prohlídce seznámil juniory s novinkami v plzeňské zahradě. Po obědě v restauraci Kiboko (U Hrocha) a vyplnění pracovních listů s úkoly následovala přednáška Martina Vobruby o plazech. Nechyběla ani atraktivní ukázka některých plzeňských exponátů.



Po návratu na základnu uprostřed lesů, klidných že ani signál mobilních operátorů se po většinu dne neobjeví a věnuje se toulkám po více civilizací dotčených místech, se junioři zapojili do plnění dalších úkolů celotáborové hry. Lov kozy se tlupám podařil a další kroky proto mohly následovat do jídelny na večeři. Po večeři již byl na programu dne aktivní odpočinek s létajícími talíři, koulemi, líným tenisem apod.

8.8.2006
Ráno čekalo na juniory překvapení – jízda na velbloudovi a oslici. Dopoledne ještě mladí ceafáci shlédli ukázku sokolnictví v přilehlém amfiteátru a po obědě se konala přednáška o Africe. Své toulky africkou přírodou popisoval fotograf Jaroslav Vogeltanz.

9.8.2006
Středa byla ve znamení dob dávno minulých. Aby skok do třetihor nebyl tak ostrý, vzali to účastníci letošní LUJ přes statek 19. století Lüftnerka. Kontaktní zoo zde nabídla krmení zde chovaných zvířat. Po obědě se již ceafáci ponořili mezi přesličky a fosílie. Při návštěvě plzeňského Dinoparku si mohli zahrát na paleontology.

10.8. 2006
Dopoledne vyplnil výukový program Domácí zvířata s Jiřinou Pešovou včetně návštěvy expozic na statku. Poté se LUJ rozdělila na 2 skupiny a pokračovaly v práci na statku a v nově připravované expozici amerických výběhů. Po pracovním programu jsme navštívili ornitologické zázemí zahrady.

11.8.2006
Páteční dopoledne jsme zůstali na huti u chatek. Cesta do Plzně byla naplánována až na odpoledne. První zastávkou byla návštěva expozice a zázemí Aqua tera. Tam jsme se potkali i s novináři z Plzeňského denníku. Část odpoledního programu byl všemi vítaný rozchod po městě odkud jsme v 17.00 hodin odjeli vláčkem z náměstí republiky do ZOO kde byl připraven zajímavý program zahrnující večerní návštěvu ZOO spojenou s táborákem a opékáním špekáčků.

12.8.2006
Sobotní sportovní olympiáda v netradičních disciplínách umožnila nasbírat medvídky s možností získat peníze CEAFÁKY. Následovala dražba a získání zajímavých dárků. Večer vyplnila diskotéka se zábavným programem.

13.6.2006
Nedělní výměna postavení byla pro mnohé překvapením. Z dětí se dočasně stali vedoucí a z vedoucích děti. „Noví“ vedoucí připravili program pro účastníky LUJ. V praxi si vyzkoušeli kolik úsilí a námahy stojí příprava programu pro děti. Před večeří proběhl sběr borůvek pro následný program v zahradě.

14.8.2006
Pondělí začalo krmením medvědů v neděli nasbíranými borůvkami. Pokračovalo se poutavou přednáškou Martina Vobruby o historii ZOO v Plzni. Po celou dobu návštěvy ZOO se děti věnovaly vyplňování pracovních listů s úkoly ze zoologie. Večer se uskutečnila noční bojová hra.

15.8.2006
Vyvrcholení LUJ, vyhodnocení za přítomnosti Martina Vobruby, balení a večerní program s diskotékou. Letos se účastníci LUJ rozhodli adoptovat noháče kapského a na jeho chov přispěli zahradě částkou 1.500,- Kč. Vybrali mu jméno FOOTY

Soutěžní kmeny po celou dobu plnili úkoly spojené s jejich přežitím jako chytání kozy, stavba obydlí, luštění tajemných názvů, poznávání zvířat a rostlin, vytvoření kmenového pozdravu, znaku a tance.

Nejlépe úkoly splnil kmen č. 3 ve složení: Tomáš KOJETÍN, Kryštof LINDNER, Michael KAŠŠAI, Jitka MOUTELÍKOVÁ, Veronika NOVÁKOVÁ, Radka DIVÍŠKOVÁ , Adéla ŠLOSAROVÁ, Monika KONČELOVÁ ,Vlasta MOKRÍŽOVÁ

Rarita LUJ 2006 – mezi vedoucími a dětmi bylo celkem 7 sourozeneckých dvojic a trojic

Výsledková listina soutěže jednotlivců

Mladší kluci
1. Jan Kirner
2. Marek Novák
3. Michael Kaššai

Straší kluci
1. Kryštof Lindner
2. Tomáš Kojetín
3. Jan Loukota

Mladší děvčata
1. Vlasta Mokřížová
2. Nikola Brýdová
3. Adéla Šlosarová

Starší děvčata
1. Jitka Moutelíková
2. Veronika Nováková
3. Markéta Krejčová

Celkově nejlepší účastníci LUJ 2006
1. Kryštof Lindner
2. Jitka Moutelíková
3. Vlasta Mokřížová

Poděkování za spolupráci při zajištění LUJ 2006 patří
• pracovníkům Zoologické a botanické zahradě města Plzeň
• pracovníkům restaurace Kiboko
• pracovníkům v Melchiorově huti
• všem rodičům, kteří přispěli na odměny pro účastníky LUJ 2006