O nás         Letní univerzity         Adopce         Pomáháme         Návštěvní kniha         Kontakty

     Rok 2019
  Ostrava
     Rok 2018
  Plzeň
     Rok 2017
  Ústí nad Labem
     Rok 2016
  Olomouc
     Rok 2015
  Plzeň
     Rok 2014
  Ostrava
     Rok 2013
  Dvůr Králové n. L.
     Rok 2012
  Olomouc
     Rok 2011
  Ústí nad Labem
     Rok 2010
  Plzeň
     Rok 2009
 Dvůr Králové nad Labem
     Rok 2008
  Ostrava
     Rok 2007
  Ústí nad Labem
     Rok 2006
  Plzeň
     Rok 2005
  Liberec
     Rok 2004
  Zlín - Lešná
  Ústí nad Labem
     Rok 2003
  Zlín - Lešná
  Plzeň
     Rok 2002
  Plzeň
  Ústí nad Labem
  Dvůr Králové nad Labem


 

Letní univerzita juniorů 2009 při ZOO Dvůr Králové nad Labem

Termín: neděle 12. července - středa 22. července 2009

Vyhodnocení LUJ 2009
Po 7 letech jsme se opět vrátili do ZOO, ve které se uskutečnili první LUJ naší organizace a to do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Ubytování nebylo v Mostku, jak na to vzpomíná rada pamětníků ale v LDT Velehádek, 8 km od ZOO. Za poslední období se jedná o LUJ, které se zúčastnilo nejvíce dětí a to celkem 31.

12. července - v odpoledních hodinách začali přijíždět dětí ze všech koutů naší republiky ale i ze zahraničí, se Slovenska. LUJ slavnostně zahájil prezident CEAF a hlavní vedoucí Dušan KOZEL, který seznámil účastníky s podrobným programem v následujících 10 dnech. První den byl ukončen představením všech přítomných a rozdělením do tří družstev. Následoval turnaj po družstvech v piškvorkách a vítězové se stali kapitáni svých družstev a to Pavel Koudelka, Tereza Kučeříková a Petra Koudelková.

13. července – první celodenní návštěva v ZOO. Po příjezdu do ZOO mezi účastníky zavítal i Ing. Miroslav Špráchal, zástupce ředitelky. Po jeho přivítání jsme byli p. Ilonou Kratochvílou seznámeni s programem, který byl pro nás připraven. Poté následovala úvodní prohlídka samotné ZOO. Po obědě jsme navštívili Darwinovou stanici, kde se dostali poprvé účastníci LUJ do kontaktu se zvířaty jako byly želva uhlířská, želva kaspická, korálovka, agama vousatá. Poté následovala ukážka krmení chovaných zvířat na stanici s tím, že v následujících dnech se o ně budou starat účastníci LUJ. Po příjezdu do LDT Velehradék mezi nás zavítala cestovatelka „Emilka Holubová“ aby družstva odeslala na cestu za africkými zvířaty.

14. července – po příjezdu do ZOO byly účastníci LUJ rozděleny do 3 skupin. První skupina pomáhala v ZOO zahradníkům, druhá měla na starost dětskou ZOO a poslední odešla na Darwinovou stanici. Po obědě jsme se za odměnu dostali do kontaktu se slony, které jsme mohli i nakrmit drobnými pamlsky, jako např. mrkvičkami. Za dobré krmení nám sloni poděkovali hrou na foukací harmoniku. Největším zážitkem pro zoologicky zkušenější účastníky však bylo setkání tváří v tvář s nosorožcem tuponosým "bílým", který patří k nejohroženějším zvířatům světa. Po příjezdu na základnu následovaly hry a soutěže v rámci celotáborové hry.

15. července - po příjezdu do ZOO byly účastníci LUJ rozděleny do 5 menších skupin, navíc bylo připraveno mytí skel u výběhu šelem a surikat. Po obědě jsme navštívili žirafy v jejich zázemí. Poté jsme se podívali do připravovaného SAFARI CAMPU, budovaného vedle ZOO. Počasí přestalo být s námi kamarádit a pobyt v ZOO jsme ukončili na Darwinové stanici, kde se účastníci LUJ poznávali zvířata. Počasí nám pokazilo naše plány s posezením u táboráku s následným opečením špekáčků, a program se uskutečnil v budově.

16. července – účastníci LUJ si mohli konečně trochu pospat, protože nás čekala návštěva v ZOO až po obědě. Pobyt na základně byl využit k výběru zvířata na adopci a k soutěžím v rámci celotáborové hry. Po obědě jsme návštěvu v ZOO zahájili projížďkou autobusem po safari, po které následovala procházka po ZOO s p. Ilonou Kratochvílovou, která po celou dobu odpovídala na dotazy účastníku LUJ. Pobyt v ZOO byl ukončen ve 21.00 hod.

17. července - pátek patřil asi mezi jeden z nejnáročnějších dnů pro účastníky LUJ. Do oběda čekal na družstva úkol a to vyrobit pro určené zvířata v ZOO ( šimpanzi, lemuri a levharti) výrobek z krabic pro zpestření krmení. Všechny družstva se svého úkolu zhostili a do oběda bylo vše hotovo. Tento den patřil mezi jeden z nejteplejších, bylo rozhodnuto, navštívit po obědě koupaliště v nedaleké obci Lanžov. Cestu tam i zpět jsme absolvovali pěšky. Koupání bylo zpestřeno volejbalem. Po večeři následovala příprava na noční safari, kdy byl pro nás objednán samostatný autobus a opět za doprovodu p. Ilony Kratochvílové.

18.- 19. července – víkend byl charakterizován pobytem na základně, náhlou změnou počasí a pořádáním soutěží a her v rámci celotáborové hry, včetně oblíbených medvídků .

20. července – poslední den našeho pobytu v ZOO byl zahájen návštěvou zázemí pavilonu vodní svět. Po shlédnutí pavilonu následovalo slavnostní předání adopčních listů. Po prvé v historii jsme v průběhu LUJ adoptovali 2 zvířata a adaxe nubijského a damana skalního v celkové výši 3.700,- Kč. Adopční listy předal Zdeněk Čermák. Po předání adopčních listin nastal čas na instalování připravených věcí do výběhu k jednotlivým zvířatům. Začali jsme u levhartů a šimpanzů a po obědě jsme skončili u lemurů. Po celou dobu byla přítomna i zooložka Ing. Zdenka Jeřábková. Po instalování nastal čas na sledování chování jednotlivých zvířat. Na závěr našeho pobytu se všichni účastníci mokrou nohou dostali na ostrov lemerů a mohli je nakrmit připravenými dobrotkami. Po příjezdu na základnu následovalo pokračovaní medvídků a to dražba věcí za ceafáky, kterých měli vedoucí pěknou zásobu. V nočních hodinách byla pro děti připravená noční hra.

21. července – poslední celodenní pobyt v rámci LUJ byl ve znamení soutěží a her v rámci celotáborové hry, přípravou na odjezd a vyhodnocení celé LUJ, ale i návštěvy z Krajské hygienické stanice! Po večeři následovalo slavností vyhodnocení a ukončení LUJ – na úvod všichni účastnici dostali pamětný list s odměnami. Poté následovalo vyhodnocení jednotlivců s těmito výsledky:


Mladší kluci

1. Petr Kučera

2.David Kirner

3. Vojtěch Faruzel


Starší kluci

1. Kryštof Lindner

2. Jan Kirner

3. David Altman


Mladší holky

1. Tereza Monitorová

2. Tereza Kučerová

3. Anna Ziková


Starší holky

1. -2. Veronika Monitorová, Anna Zwierzinová

3. Anna Machová


Nejlepší úklid měla chatka č. 11 : Kryštof Lindner, Jan Loukota a Jan Kirner

Celkovým vítězem se stal Kryštof Lindner!!!

V družstvech zvítězilo 3 . družstvo - Baby Rusky, před 2. družstvem - Felzumy a 1. družstvem - Sveřepí šakali. Po slavnostním vyhodnocení následoval tradičný přípitek, něco sladkého a program připravený účastníky LUJ. Vyvrcholením bylo vystoupení vedoucích s hrou o včelích medvídcích. Poté pokračovala volná zábava do pozdních nočních hodin.

22. července – nejsmutnější den na LUJ, kdy při odjezdu padaly i slzy. Máme jeden světlý bod – blíží se LUJ 2010. Víme kde a kdy, a to začátkem srpna 2010 v ZOO Plzeň. Bližší informace na naších stránkách, proto nezapomeňte pravidelně sledovat tyto www stránky.Poděkování za spolupráci při zajištění LUJ 2009 patří :

• pracovníkům Zoologické zahrady ve Dvoře Králové, hlavně p. Iloně Kratochvílově

• pracovníkům LDT Velehrádek

• všem rodičům, kteří přispěli na odměny pro účastníky LUJ 2009

• pracovníkům Restaurace u Lemura v ZOO, kde jsme měli zabezpečené obědy při celodenním pobytu v ZOO

• p. Vladimíru Hákovi, za zabezpečení autobusové dopravy

• všem vedoucím a instruktorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu LUJ 2009: Evka, Eliška, Katka, Věrka, Hanka, Michal a Jirka

• všem, kteří nás navštívili a byli s námi několik dní a podíleli se také na zabezpečení LUJ : Věrka Vrabcová a Radek Kňava.