O nás         Letní univerzity         Adopce         Pomáháme         Návštěvní kniha         Kontakty

     Rok 2019
  Ostrava
     Rok 2018
  Plzeň
     Rok 2017
  Ústí nad Labem
     Rok 2016
  Olomouc
     Rok 2015
 Plzeň
     Rok 2014
  Ostrava
     Rok 2013
  Dvůr Králové n. L.
     Rok 2012
  Olomouc
     Rok 2011
  Ústí nad Labem
     Rok 2010
  Plzeň
     Rok 2009
  Dvůr Králové nad Labem
     Rok 2008
  Ostrava
     Rok 2007
  Ústí nad Labem
     Rok 2006
  Plzeň
     Rok 2005
  Liberec
     Rok 2004
  Zlín - Lešná
  Ústí nad Labem
     Rok 2003
  Zlín - Lešná
  Plzeň
     Rok 2002
  Plzeň
  Ústí nad Labem
  Dvůr Králové nad Labem


 


Dne 27. července 2015 byl v Melchiorově Huti nedaleko Plzně zahájen 16. ročník Letní univerzity juniorů (LUJ) při Zoologické a botanické zahradě města Plzeň, kam se účastníci vrátili po 5 letech. LUJ se zúčastnilo celkem 42 dětí (24 děvčat a 18 chlapců) z celé ČR.

Fotografie naleznete zatím jen na facebookových stránkách (https://www.facebook.com/ceaf.zoo.cz/photos_stream?tab=photos_albums ).

Po příjezdu dětí a jejich ubytování byla oficiálně zahájena LUJ. Děti byly seznámeny s průběhem tábora, včetně celotáborové hry, během které si připomněly všech 11 kampaní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Děti byly rozděleny do 3 družstev a začaly plnit první úkoly celotáborové hry. Musely vymyslet jméno pro své družstvo, výrobit vlajku a vlastní „bojový” pokřik.


Po splnění úkolů se jednotlivá družstva představila a předvedla, jak se jim podařilo splnit první úkoly z celotáborové hry:

1. družstvo „Filozofičtí zoologové v hibernaci“ – kapitán Michaela KIRNEROVÁ

2. družstvo „Bystří, chundelatí ptakopysci“ – kapitán Martin BOŽEK

3. družstvo „Velkolepý tým intelektuálů“ – kapitán David KIRNER


Při první návštěvě v ZOO v pondělí byli účastníci LUJ seznámeni s historií plzeňské ZOO a po obědě absolvovali komentované krmení nosorožců, žiraf, hrošíka liberijského a tučňáků.

V úterý do oběda plnily děti samostatné úkoly celotáborové hry v ZOO a po obědě se zúčastnily besedy s fotografem a pracovníkem plzeňské ZOO p. Jaroslavem Vogeltanzem o přírodě ČR.

Třetí den návštěvy účastníci LUJ pomáhali ošetřovatelům na statku Lüftnerka a v chovech drobných živočichů. Za odměnu se mohli pod dohledem ošetřovatelů blíže seznámit s kozami, ovcemi, zubry, velbloudy a dokonce i žirafami. Po obědě absolvovali přednášku s pracovnicí plzeňské ZOO p. Jiřinou PEŠOVOU o přírodě na Filipínách a o záchranné stanici TALARAK na ostrově Negros.

Po návratu ze ZOO družstva plnili zajímavé úkoly celotáborové hry na základně a připravovaly enrichment pro lvy a šimpanze.

Čtvrteční návštěva v ZOO začala pozorováním reakce lvů a šimpanzů na výtvory jednotlivých družstev, následovala ukázka sokolnictví a plnění úkolů celotáborové hry.

V pátek dopoledne družstva plnila úkoly celotáborové hry na táborové základně. Po obědě navštívili účastníci univerzity Akva teru v jádru Plzně, a to dokonce včetně zázemí. Následovalo volno v městě a poté dlouho očekávaná cesta vláčkem z náměstí do ZOO Plzeň. Noční prohlídka ZOO pod vedením Martina VOBRUBY byla zahájena na statku Lüftnerka opékáním špekáčků. Zvířata v ZOO se nám ukázala v trochu jiném „světle“ při svém nočním životě a bez návštěvníků v ZOO.

V sobotu a v neděli plnila družstva úkoly celotáborové hry. Mezi nejzajímavější patřila stavba domků, „chytáni koz“v lese, sběr borůvek pro šimpanze a tradiční a dlouho očekávaná hra „Medvědi“ spojená s dražbou věcí. Zajímavá byla i vzpomínka na minulé ročníky LUJ ve fotografiích, kdy bylo vidět jak se z některých dětí stali zkušení vedoucí.

V pondělí byl poslední den návštěvy v ZOO, kdy dopoledne účastníci LUJ absolvovali poslední přednášku Martina VOBRUBY o některých ZOO v Evropě. Po obědě děti sledovaly šimpanze, jak si pochutnávají na borůvkách, které jim vlastnoručně nasbíraly. Návštěva v ZOO byla ukončena opět tradiční hrou „Chameleon.“ Nejlepšími chameleony byly nakonec Janina PTÁKOVÁ a Michaela PŠENICOVÁ.

Účastníci Letní univerzity juniorů věnovali na adopci kobry siamské a kakadu filipínského celkovou částku 6.000,-Kč.

Na základně v Melchiorově huti měla fotbalová příprava dívek Viktorie Plzeň soustředění a byly jsme „vyzváni“ k přátelskému utkání, které se uskutečnilo v pondělí večer. Smíšené družstvo kluků a holek CEAF sehrálo vyrovnanou fotbalovou „partii“s holkami Viktorie Plzeň a prohrálo 2:1. Čestný úspěch CEAFu zařídil Petr KUČERA, který spolu s Filipem ŠESTÁKEM a Radovanem KLIMŠEM patřili mezi nejlepší. Ocenění a uznání si zaslouží všichni, holky i kluci, kteří nastoupili za tým CEAFu, ale i naši diváci za vytvoření báječné fotbalové atmosféry.

Předposlední den byl ve znamení nejen přípravy vyhodnocení ale i různých her, včetně vodních a koupání. Večer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení celé LUJ za přítomnosti Martina VOBRUBY - pracovníka ZOO a viceprezidenta CEAF ZOO. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2015.


Nejúspěšnější jednotlivci:

a) Mladší holky:

1. Tereza JORDÁDOVÁ

2. Anna VAŠKOVÁ

3. Barbora LUKEŠOVÁ


b) Starší holky

1. Tereza KUČERA

2. Johana PETRŽELOVÁ

3. Michaela KIRNEROVÁ


c) Mladší kluci:

1. Kristián VONDRA

2. Jakub HORÁČEK

3. Lukáš LETTOVSKÝ


d) Starší kluci:

1. David KIRNER

2. Vojtěch KODEŠ

3. Martin BOŽEK


Nejlépe uklizená po celou dubu LUJ byla chatka č. 13: Michaela KIRNEROVÁ, Natálie VAŠKŮ, Tereza ŠAKAROVOVÁ

Nejlepším „nováčkem“ na LUJ: Petr MOJŽÍŠ


Pořadí družstev:

1. místo – 3.družstvo „Velkolepý tým intelektuálů“

2. místo - 2. družstvo „Bystří, chundelatí ptakopysci“

3. místo - 1. družstvo „Filozofičtí zoologové v hibernaci“

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka, která trvala do pozdních nočních hodin.


Středa (5.8.2015) byla nejsmutnějším dnem celé LUJ, protože se jednalo o den poslední. Po budíčku si účastníci LUJ sbalili své věci, a po snídani čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo hromové AHOJJJJJJJJJJJJJJJ a ujištění se, že se příští rok na opět setkáme LUJ a to tentokrát v ZOO Olomouc a v chatě Pod věží v Radíkově.


Poděkování – vedení ZOO Plzeň a všem jejím zaměstnancům, zejména Martinu VOBRUBOVI, Jaroslavovi VOGELTANZOVI, Jiřině PEŠOVÉ a všem ostatním pracovníkům ZOO, se kterými se účastníci LUJ setkali.

- pracovníkům restaurace KIBOKO v ZOO

- pracovníkům Rekreačního střediska Melchiorova Huť

- firmě DaTa EXPRES za zabezpečení autobusové dopravy do ZOO

- všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti

- všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2015 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí, prezident CEAF ZOO