Site Overlay

CEAF ZOO

Středoevropská asociace přátel ZOO
Central European Association of ZOO Friends

Podpora ZOO Děčín

Vážení přátele, členové CEAF a příznivci ZOO,

situace v českých zoologických zahradách není v současné době příznivá. Dlouhodobým uzavřením areálů zoologickým zahradám vznikají obrovské finanční ztráty. V této složité situaci jsme se rozhodli podpořit jednu zoo zasláním finanční částky. Vybrali jsme si zoo Děčín. Tato zahrada se stane našim „domovem“ v průběhu LUJ 2021. Rada CEAF ZOO se tedy rozhodla požádat své členy a příznivce o zaslání libovolné částky do 4. dubna 2021 na účet naši organizace 185814587 / 0300, variabilní symbol 111 a do zprávy pro příjemce uvést své jméno. Vybranou částku následně předáme zoo Děčín. Předem děkujeme za každý příspěvek. O výsledku akce Vás samozřejmě budeme informovat.

Dne 7. dubna 2021 jsme ZOO Děčín věnovali částku 12.000,-Kč. Děkujeme všem, kteří touto cesto podpořili ZOO, kde se bude konat letošní Letní univerzita juniorů.

O nás

Všude ve světě existují lidé milující přírodu, zvířata, rostliny a vůbec živý svět kolem sebe. Tito lidé jsou silnou protiváhou té části lidského pokolení, která vědomě, či nevědomky dělá vše proto, aby sebe sama a vše kolem sebe likvidovala.

Středoevropská asociace přátel ZOO sdružuje především zájemce o zoologické zahrady, sběratele materiálů o ZOO a lidi, kteří mají zvířata jako hobby.

Asociace vznikla v listopadu roku 1999 na ustavující Valné hromadě zakládajících členů, která se konala v ZOO Ústí nad Labem. Od tohoto data se rozběhla celá řada projektů pro členy a další zájemce o ZOO.

Základními cíli CEAF jsou akce, které rozšiřují povědomí o činnosti a cílech ZOO, práci lidí v zahradách a hlavně o zvířatech, která chovají a mnohdy úspěšně zachraňují před jejich úplným zánikem v ohrožené volné přírodě.

CEAF chápe zoologické zahrady jako velmi důležité instituce umožňující zachování genofondu ohrožených živočišných druhů, jako kulturní a výchovné stánky, které svojí činností pomáhají pozitivně ovlivňovat myšlení lidí vůči živé přírodě a v neposlední řadě i jako národní bohatství svědčící o vyspělosti a kulturnosti daného státu.

Našim cílem není schůzová činnost, ale nabídka zajímavých aktivit, které jsou dobrovolné a postavené především na osobním zájmu a aktivitě našich členů.

Pokud Vás naše asociace zaujala, velmi rádi Vás mezi sebe přivítáme.


Letní univerzity juniorů


Vážení rodiče,

I v této složité situace jsme se rozhodli pokračovat ve více než 20 leté tradici Letních univerzit juniorů. Tento rok připravujeme LUJ ve 4variantách a to :

1) Epidemiologická situace nám umožní uskutečnit LUJ bez omezení, tzn. 6 x program v ZOO.
2) Počet návštěv v ZOO bude záviset od epidemiologické situace a stanovených podmínek pro konání dětských táborů, tzn. menší počet návštěv v ZOO se zachováním noční prohlídky ZOO.
3) V případě, že budou povoleny dětské tábory ale bez možností pořádání výletů, jsme připraveny LUJ zorganizovat i za těchto podmínek. Pro tento případ připravujeme zajímavý a atraktivní přírodovědný program na naši základně. Program bude doplněn zajímavými besedami se současnými ale i s bývalými pracovníky ZOO, pracovníky CHKO a s našimi členy, doplněný o pobyt v přírodě s možností koupání přímo v areálu chaty Mír.
4) Na tuto variantu nechceme ani pomyslet, a to že dětské tábory nebudou vzhledem k epidemiologické situace povoleny. V případě, že epidemiologická situace nedovolí pořádat dětské tábory, bude Vám účastnický poplatek vrácen v plné výši.

V současné době nejsou stanoveny podmínky pro konání dětských táborů z hlediska vývoje epidemiologické situace (obsah lékařského posudku a jeho platnost z uplynulého období, každodenní měření teploty, dezinfekce, zákaz návštěv rodičů, nástup s negativním testem apod. …), proto nejsou připraveny další dokumenty k nástupu dětí. Jedná se o Posudek o zdravotní způsobilosti, Nástupní list dítěte do tábora, Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a Seznam léků. Tyto Vám zašleme začátkem června až po zveřejnění podmínek pro konání dětských táborů.

Jsme optimisti a věříme, že LUJ se uskuteční i tento rok za přísnějších hygienických podmínek.

Kapacita LUJ byla naplněna. Případné přihlášky jenom jako náhradníci.

Každý rok pořádáme za podpory některé ze spřátelených ZOO letní univerzity pro mládež. Děti se kromě zábavy a spousty zajímavých informací také seznámí se zvířaty tak, jak by obyčejný návštěvník nemohl… Pojeďte s námi!


Adopce

Adopce je nedílnou součástí činnosti CEAF. Každoročně vybíráme spolu s dětmi zvířata, na která přispíváme vybranou částkou.

PODÍVEJTE SE , KOHO JSME JIŽ ADOPTOVALI

K dnešnímu dni jsme vydali na adopci celkem 152 350 Kč!


Fotogalerie

Copyright © 2021 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes