Site Overlay

CEAF ZOO

Středoevropská asociace přátel ZOO
Central European Association of ZOO Friends

LUJ při Zoo Ústí nad Labem od 21.7. 2024 – 31. 7. 2024

Vážení přátele, členové CEAF a příznivci ZOO,

ZDE si můžete stáhnout informace k nadcházející Letní univerzitě juniorů 2024.

O nás

Všude ve světě existují lidé milující přírodu, zvířata, rostliny a vůbec živý svět kolem sebe. Tito lidé jsou silnou protiváhou té části lidského pokolení, která vědomě, či nevědomky dělá vše proto, aby sebe sama a vše kolem sebe likvidovala.

Středoevropská asociace přátel ZOO sdružuje především zájemce o zoologické zahrady, sběratele materiálů o ZOO a lidi, kteří mají zvířata jako hobby.

Asociace vznikla v listopadu roku 1999 na ustavující Valné hromadě zakládajících členů, která se konala v ZOO Ústí nad Labem. Od tohoto data se rozběhla celá řada projektů pro členy a další zájemce o ZOO.

Základními cíli CEAF jsou akce, které rozšiřují povědomí o činnosti a cílech ZOO, práci lidí v zahradách a hlavně o zvířatech, která chovají a mnohdy úspěšně zachraňují před jejich úplným zánikem v ohrožené volné přírodě.

CEAF chápe zoologické zahrady jako velmi důležité instituce umožňující zachování genofondu ohrožených živočišných druhů, jako kulturní a výchovné stánky, které svojí činností pomáhají pozitivně ovlivňovat myšlení lidí vůči živé přírodě a v neposlední řadě i jako národní bohatství svědčící o vyspělosti a kulturnosti daného státu.

Našim cílem není schůzová činnost, ale nabídka zajímavých aktivit, které jsou dobrovolné a postavené především na osobním zájmu a aktivitě našich členů.

Pokud Vás naše asociace zaujala, velmi rádi Vás mezi sebe přivítáme.


Letní univerzity juniorů


Každý rok pořádáme za podpory některé ze spřátelených ZOO letní univerzity pro mládež. Děti se kromě zábavy a spousty zajímavých informací také seznámí se zvířaty tak, jak by obyčejný návštěvník nemohl… Pojeďte s námi!


Adopce

Adopce je nedílnou součástí činnosti CEAF. Každoročně vybíráme spolu s dětmi zvířata, na která přispíváme vybranou částkou.

PODÍVEJTE SE , KOHO JSME JIŽ ADOPTOVALI

K dnešnímu dni jsme vydali na adopci celkem 178 850 Kč!


Fotogalerie

Copyright © 2024 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes