Site Overlay

CEAF ZOO

Středoevropská asociace přátel ZOO
Central European Association of ZOO Friends

O nás

Všude ve světě existují lidé milující přírodu, zvířata, rostliny a vůbec živý svět kolem sebe. Tito lidé jsou silnou protiváhou té části lidského pokolení, která vědomě, či nevědomky dělá vše proto, aby sebe sama a vše kolem sebe likvidovala.

Středoevropská asociace přátel ZOO sdružuje především zájemce o zoologické zahrady, sběratele materiálů o ZOO a lidi, kteří mají zvířata jako hobby.

Asociace vznikla v listopadu roku 1999 na ustavující Valné hromadě zakládajících členů, která se konala v ZOO Ústí nad Labem. Od tohoto data se rozběhla celá řada projektů pro členy a další zájemce o ZOO.

Základními cíli CEAF jsou akce, které rozšiřují povědomí o činnosti a cílech ZOO, práci lidí v zahradách a hlavně o zvířatech, která chovají a mnohdy úspěšně zachraňují před jejich úplným zánikem v ohrožené volné přírodě.

CEAF chápe zoologické zahrady jako velmi důležité instituce umožňující zachování genofondu ohrožených živočišných druhů, jako kulturní a výchovné stánky, které svojí činností pomáhají pozitivně ovlivňovat myšlení lidí vůči živé přírodě a v neposlední řadě i jako národní bohatství svědčící o vyspělosti a kulturnosti daného státu.

Našim cílem není schůzová činnost, ale nabídka zajímavých aktivit, které jsou dobrovolné a postavené především na osobním zájmu a aktivitě našich členů.

Pokud Vás naše asociace zaujala, velmi rádi Vás mezi sebe přivítáme.


Letní univerzity juniorů


Vážený rodiče,

v tomto složitém období Vám chceme „dát světlo na konci tunelu.“ Do prázdnin zbývají téměř 4 měsíce a po zvážení celé situace, jsme začali připravovat Letní univerzitu juniorů, která se bude konat ve dnech 11.7.-21.7. 2021. V této době nevíme, jaké budou stanoveny podmínky pro konání dětských táborů z hlediska vývoje epidemiologické situace (každodenní měření teploty, dezinfekce, zákaz návštěv rodičů, nástup s negativním testem apod. …), ale jsme optimisti a věříme, že LUJ se uskuteční i tento rok za přísnějších hygienických podmínek.

Po prvý krát se LUJ uskuteční ve spolupráci se ZOO Děčín a ubytování máme zabezpečeno tradičně na Chatě Mír v Jílovém u Děčína. V tradici našich LUJ pokračujeme i tento rok a plánujeme celkem 6 návštěv v ZOO. Může se stát, že epidemiologická situace nám neumožní dodržet počet návštěv v ZOO, proto připravujeme zajímavý a atraktivní přírodovědný program na naši základnu. Program bude doplněn zajímavými besedami se současnými ale i s bývalými pracovníky ZOO, pracovníky CHKO a s našimi členy doplněný o pobyt v přírodě s možností koupání. Jsem přesvědčen, že tak jak v předcházejících více než 20 let trvání LUJ, i tento rok budeme dne 21.7.2021 hodnotit LUJ jako úspěšnou.

Další informace, pokyny a přihlášky budou na našich www stránkách a na facebooku zveřejněny v polovině března.

Každý rok pořádáme za podpory některé ze spřátelených ZOO letní univerzity pro mládež. Děti se kromě zábavy a spousty zajímavých informací také seznámí se zvířaty tak, jak by obyčejný návštěvník nemohl… Pojeďte s námi!


Adopce

Adopce je nedílnou součástí činnosti CEAF. Každoročně vybíráme spolu s dětmi zvířata, na která přispíváme vybranou částkou.

PODÍVEJTE SE , KOHO JSME JIŽ ADOPTOVALI

K dnešnímu dni jsme vydali na adopci celkem 152 350 Kč!


Fotogalerie

Copyright © 2021 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes