Site Overlay

CEAF ZOO

Středoevropská asociace přátel ZOO
Central European Association of ZOO Friends

Podpora ZOO Děčín

Vážení přátele, členové CEAF a příznivci ZOO,

situace v českých zoologických zahradách není v současné době příznivá. Dlouhodobým uzavřením areálů zoologickým zahradám vznikají obrovské finanční ztráty. V této složité situaci jsme se rozhodli podpořit jednu zoo zasláním finanční částky. Vybrali jsme si zoo Děčín. Tato zahrada se stane našim „domovem“ v průběhu LUJ 2021. Rada CEAF ZOO se tedy rozhodla požádat své členy a příznivce o zaslání libovolné částky do 4. dubna 2021 na účet naši organizace 185814587 / 0300, variabilní symbol 111 a do zprávy pro příjemce uvést své jméno. Vybranou částku následně předáme zoo Děčín. Předem děkujeme za každý příspěvek. O výsledku akce Vás samozřejmě budeme informovat.

Dne 7. dubna 2021 jsme ZOO Děčín věnovali částku 12.000,-Kč. Děkujeme všem, kteří touto cesto podpořili ZOO, kde se bude konat letošní Letní univerzita juniorů.

O nás

Všude ve světě existují lidé milující přírodu, zvířata, rostliny a vůbec živý svět kolem sebe. Tito lidé jsou silnou protiváhou té části lidského pokolení, která vědomě, či nevědomky dělá vše proto, aby sebe sama a vše kolem sebe likvidovala.

Středoevropská asociace přátel ZOO sdružuje především zájemce o zoologické zahrady, sběratele materiálů o ZOO a lidi, kteří mají zvířata jako hobby.

Asociace vznikla v listopadu roku 1999 na ustavující Valné hromadě zakládajících členů, která se konala v ZOO Ústí nad Labem. Od tohoto data se rozběhla celá řada projektů pro členy a další zájemce o ZOO.

Základními cíli CEAF jsou akce, které rozšiřují povědomí o činnosti a cílech ZOO, práci lidí v zahradách a hlavně o zvířatech, která chovají a mnohdy úspěšně zachraňují před jejich úplným zánikem v ohrožené volné přírodě.

CEAF chápe zoologické zahrady jako velmi důležité instituce umožňující zachování genofondu ohrožených živočišných druhů, jako kulturní a výchovné stánky, které svojí činností pomáhají pozitivně ovlivňovat myšlení lidí vůči živé přírodě a v neposlední řadě i jako národní bohatství svědčící o vyspělosti a kulturnosti daného státu.

Našim cílem není schůzová činnost, ale nabídka zajímavých aktivit, které jsou dobrovolné a postavené především na osobním zájmu a aktivitě našich členů.

Pokud Vás naše asociace zaujala, velmi rádi Vás mezi sebe přivítáme.


Letní univerzity juniorů


Vážení rodiče,

I v této složité situace jsme se rozhodli pokračovat ve více než 20 leté tradici Letních univerzit juniorů. Tento rok připravujeme LUJ ve 4variantách a to :

1) Epidemiologická situace nám umožní uskutečnit LUJ bez omezení, tzn. 6 x program v ZOO.
2) Počet návštěv v ZOO bude záviset od epidemiologické situace a stanovených podmínek pro konání dětských táborů, tzn. menší počet návštěv v ZOO se zachováním noční prohlídky ZOO.
3) V případě, že budou povoleny dětské tábory ale bez možností pořádání výletů, jsme připraveny LUJ zorganizovat i za těchto podmínek. Pro tento případ připravujeme zajímavý a atraktivní přírodovědný program na naši základně. Program bude doplněn zajímavými besedami se současnými ale i s bývalými pracovníky ZOO, pracovníky CHKO a s našimi členy, doplněný o pobyt v přírodě s možností koupání přímo v areálu chaty Mír.
4) Na tuto variantu nechceme ani pomyslet, a to že dětské tábory nebudou vzhledem k epidemiologické situace povoleny. V případě, že epidemiologická situace nedovolí pořádat dětské tábory, bude Vám účastnický poplatek vrácen v plné výši.

V současné době nejsou stanoveny podmínky pro konání dětských táborů z hlediska vývoje epidemiologické situace (obsah lékařského posudku a jeho platnost z uplynulého období, každodenní měření teploty, dezinfekce, zákaz návštěv rodičů, nástup s negativním testem apod. …), proto nejsou připraveny další dokumenty k nástupu dětí. Jedná se o Posudek o zdravotní způsobilosti, Nástupní list dítěte do tábora, Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a Seznam léků. Tyto Vám zašleme začátkem června až po zveřejnění podmínek pro konání dětských táborů.

Jsme optimisti a věříme, že LUJ se uskuteční i tento rok za přísnějších hygienických podmínek.

Každý rok pořádáme za podpory některé ze spřátelených ZOO letní univerzity pro mládež. Děti se kromě zábavy a spousty zajímavých informací také seznámí se zvířaty tak, jak by obyčejný návštěvník nemohl… Pojeďte s námi!


Adopce

Adopce je nedílnou součástí činnosti CEAF. Každoročně vybíráme spolu s dětmi zvířata, na která přispíváme vybranou částkou.

PODÍVEJTE SE , KOHO JSME JIŽ ADOPTOVALI

K dnešnímu dni jsme vydali na adopci celkem 152 350 Kč!


Fotogalerie

Copyright © 2021 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes