Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2011 (ZOO Ústí nad Labem)

Letní univerzita juniorů se uskutečnila od 6. července 2011 do 16. července 2011. Pokud vás zajímá, jak probíhala, můžete si přečíst stručný přehled programu, který si účastníci letos užili.

6.7. (středa) – Po příjezdu všech účastníků LUJ 2011 do Chaty Mír v Jílovém u Děčína prezident CEAF a vedoucí Letní univerzity juniorů zahájil 12. ročník LUJ, letos při ZOO Ústí nad Labem. Celkem se LUJ zúčastnilo 39 dětí (26 holek a 13 kluků), z toho 2 děti ze Slovenska. Účastnící byli seznámeni s programem včetně celotáborové hry „Do pohádky za zvířátky“, byli rozděleni do 4 družstev, a obdrželi první úkoly: vymyslet název družstva, zvolit kapitána, vyrobit vlajku a vymyslet pokřik.

A jak se skupiny nakonec jmenovaly?

1. družstvo – Vyštěbetané sojky

2. družstvo – Tučňáci

3. družstvo – Red Kangaroo

4. družstvo – Gereberos

7.7. (čtvrtek) – První den v ZOO Ústí nad Labem. Po příjezdu čekala účastníky společná komentovaná prohlídka celé zahrady ve 2 skupinách za doprovodu zdejších pracovnic, a to Andrey Balejové a Nikoly Roštejnské. Po obědě byla pro družstva připravena soutěž a po jejím skončení se děti poprvé dostaly do kontaktu se zvířetem, konkrétně s Ančou, hroznýšem královským.

8.7. (pátek) – Tento, i následující 3 dny v ZOO byly děti podle družstev rozděleny na výpomoc v zahradě. Čekala je drobná práce v Dětské ZOO, pavilonu exotária, natírání laviček, dřevěného zábradlí a přístřešků a úklid výběhů od kamení. Za vykonanou práci byla ze strany ZOO připravena odměna v podobě kontaktu se zvířaty a návštěva zázemí. Účastnící LUJ navštívili zázemí pro žirafy a nosorožce, zázemí exotária a zimoviště. Na těchto místech jim bylo umožněno nakrmit žirafy a tuleně, a kontakt s shetlandskými poníky, agamou vousatou, africkým gekončíkem, vari černobílým či želvou uhlířskou.

9.7. (sobota) – Do oběda jsme navštívili město Jílové. Po obědě táborníky čekalo malé překvapení, kdy nás navštívil náš viceprezident a pracovník ZOO Plzeň, Martin Vobruba. Dále byly pro děti připravené soutěže na téma „Vodní hrátky“, včetně koupání ve zdejším přírodním koupališti s křišťálovou vodou. Do pozdních nočních hodin jsme se bavili u táboráku písničkami, hrami a opékáním špekáčků.

Noc ze soboty na neděli byla pro děti dlouhá. Vedoucí jim totiž připravili noční bojovou hru. Podle všeho byly děti statečnější, než se předpokládalo a jediné, co mohlo plány vedoucích maličko narušit, byl neskutečně tvrdý spánek některých dětí, které nebylo možné probudit.

10.7.(neděle)- Opět celý den na Chatě. Po snídani jsme společně vyrazili na malou turistickou vycházku, a to na nedaleký Děčínský Sněžník.. V tento den oslavila mezi účastníky LUJ své 14 narozeniny Terka Molitorová. Po obědě jsme pokračovali v plnění úkolů celotáborové hry. Příjemným osvěžením pro všechny po dlouhém horkém dni bylo další koupání.

11.7.(pondělí) – Do oběda se družstva prostřídala na výše zmíněných brigádkách v ZOO. Po obědě družstva ve hře Riskuj soutěžila ve znalostech o zvířatech. Po návratu na Chatu Mír měly děti přednášku o tréninku zvířat a aplikaci enrichmentu v chovech zvířat v zoologických zahradách. Po dohodě se zoologickou zahradou byla vybraná 4 zvířata, pro která měla družstva připravit enrichment. První družstvo chystalo hračku pro slony, druhé pro orangutany, třetí pro makaky kápové a čtvrté družstvo vytvářelo hračku pro medvědy malajské. Pro oslavenkyni Terku Molitorovou bylo v ZOO připravené úžasné překvapení ze strany vedení ZOO, a to projížďka na slonici Kale.

12.7.(úterý) – Do oběda děti už tradičně pomáhaly na rajonech a následně navštívily zázemí, kde přišly do kontaktu s vybranými druhy zvířat. Po obědě přišel mezi účastníky LUJ i ředitel ZOO p. MVDr. Václav Poživil. V závěru jeho návštěvy prezident CEAF a vedoucí LUJ poděkoval p. řediteli za možnost pořádat LUJ právě v Ústí nad Labem a jako poděkování za přístup všech pracovníků ZOO, se kterými se účastníci LUJ setkali, oznámil, že na adopci CEAF ZOO věnuje částku 7.000,-Kč. Z toho 1.000-Kč bylo věnováno na ptačí budku v rámci projektu 100 ptačích budek a 6.000,-Kč na adopci vybraného zvířete. Tato částka nám umožní adoptovat jedno z těchto zvířat: guerézu pláštikovou, hulmana jávského , nilgau pestrého nebo vodušku jelenovitou. Výběr i hlasování bylo velice obtížné. Účastníci LUJ nakonec celkem jednoznačně vybrali k adopci vodušku jelenovitou. Družstva připravovala enrichment pro jednotlivá zvířata.

13.7.(středa) – Opět činnost v ZOO po družstvech. Po obědě jsme se podívali na to, jak si orangutani poradí s hračkou, kterou jim připravily. Následovala oblíbená hra CHAMELEON. Cílem hry bylo, aby děti nebyly po dobu 1,5 hodiny spatřeny žádným z vedoucích. Vedoucím se za danou dobu nepodařilo v ZOO spatřit Alžbětu Kárnikou a Kateřinu Endrlovou. Po návratu na chatu děti plnily další úkoly v rámci celotáborové hry.

14.7.(čtvrtek) – Poslední den v ZOO byl plný překvapení. Do zahrady jsme odjeli až po obědě. Do odjezdu děti plnily úkoly celotáborové hry a zahrály si další tradiční hru letních univerzit, a to MEDVÍDKY. Za „ulovené“ medvídky obdržely naši měnu – ceafáky, za které ve dražbě si mohou vydražit různé věci. Po oběde jsme odjeli na poslední návštěvu ZOO, která byla velkolepá. Navštívili jsme slony a jejich chovatele. Slonice jsou přátelské, tak nám bylo umožněno si je pohladit a dát jim jejich oblíbené laskominky. Dokonce jsme si v jejich společnosti udělali i společnou fotografii. Na rozloučenou jim tam vybrané družstvo dětí zanechalo své vyrobené hračky plněné sloními dobrotami. Totéž jsme udělali s věcmi připravenými pro makaky a medvědy. Dalším překvapením byla připravena hra pro družstva, a to HON ZA POKLADEM. Po splnění všech 15 úkolů děti hledaly v zahradě ukrytý poklad. Po namáhavé honbě za pokladem děti s radostí přivítaly „malé občerstvení“ v podobě pizzy v restauraci TRAPOLLA. Po večeři jsme se přesunuli k restauraci KOLIBA, kde byl ukrytý v areálu starého minigolfu výše zmíněný poklad pro družstva. Následovalo posezení a zpívání u ohně za doprovodu basy a kytary s možností opékání špekáčků. Po setmění jsme absolvovali noční prohlídku ZOO.

15.7.(pátek) – Po snídani následovalo očekávané pokračování hry Medvědi, a to dražba věcí za ukořistěné ceafáky. Po jejím skončení jsme absolvovali sportovní utkání s ……. Po obědě si děti připravovaly program na slavnostní vyhodnocení a připravovaly se na odjezd domů. Večer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení celé LUJ za přítomnosti pracovníků ze ZOO, a to Věry Vrabcové a Andrey Balejové. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2011.

Nejúspěšnější jednotlivci:

a)Mladší holky

1.Kristýna KYJOVSKÁ

2.Michaela KIRNEROVÁ

3. Kateřina ŘEŘICHOVÁ

b)Starší holky

1.Anna ZWIERZYNOVÁ

2.Tereza KODEŠOVÁ

3.Tereza MOLITOROVÁ

c)Mladší kluci:

1.Petr KUČERA

2.Adam BUBÁK

3.Ondřej VČELÁK

d)Starší kluci:

1.David KIRNER

2.Martin BOŽEK

3.Vojtěch KODEŠ

Nejlepší ceafák: Anna ZWIERZYNOVÁ

Nejlépe uklizená chatka č. 4: Alžběta KÁRNÍKOVÁ, Kateřina ENDRLOVÁ, Kateřina KÁŇOVÁ a Tereza MOLITOROVÁ.

Pořadí družstev:

1. I. družstvo – Vyštěbetané sojky

2. IV. družstvo – Gerberos

3. II. družstvo – Tučňáci

4. III. družstvo – Red Kangaroo

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka.

16.7.(sobota) – nejsmutnější den celé LUJ, protože byl posledním. Po budíčku si účastnící LUJ sbalily své věci a po snídaní čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si další dny prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo hromové AHOJJJJJJJJJJJJJJJ a ujišťování se, že se příští rok na LUJ opět setkáme. Zatím není přesně určené místo konání LUJ 2012, ale budeme se snažit ji připravit při některé ZOO na Moravě.

Poděkování – vedení ZOO Ústí nad Labem a všem jejím zaměstnancům, zejména MVDr. Václavu Poživilovi, Věře Vrabcové, Andree Balejové a Nikole Roštejnské

– Pracovníkům chaty Mír v Jílovém u Děčín

– Pracovníkům restaurace TRAPOLLA v Ústí nad Labem

– Vedení FC Modrá za zabezpečení autobusové dopravy do ZOO

– Všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti

– Všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2011 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes