Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2013 (ZOO Dvůr Králové nad Labem)

Dne 28. 7. 2013 byl v LDT Velehrádek zahájen již 14. ročník Letní univerzity juniorů (LUJ), kterou ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové nad Labem připravila naše asociace. LUJ se zúčastnilo celkem 44 dětí (24 holek a 20 kluků z celé ČR a dokonce 1 dítě i ze Slovenska.

První den byly děti seznámeny s průběhem celé LUJ, včetně celotáborové hry „Afrika hledá talent“. Dětem byli představeni „dobří duchové“ afrických kmenů Sanů, Masajů, Mbuti a Owambo, kteří dětem přiblížili zvyklosti a způsob života těchto kmenů. Na to byly děti rozděleny do družstev (kmenů) a začaly plnit první úkoly celotáborové hry, což je tradičně volba jména kmene, výroba vlajky, bojový pokřik a další.

Jednotlivé kmeny si zvolily tyto názvy:

SANOVÉ – Zpocení Ťochobané

MASAJOVÉ – Údatní řezníci

MBUTI – Vatu Fisvylaty

OWAMBO – Černí kamzíci

V pondělí byla připravena první společná cesta po Africe – návštěva ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Po přivítání zástupcem ředitele Ing. Jaroslavem Hyjánkem následovala komentovaná prohlídka ZOO za doprovodu p. Tomáše Hajnyše a p.Ilony Kratochvílové. Po obědě naše kmeny navštívily SAFARI a plnily úkoly celotáborové hry nejen v ZOO ale i na základně. Večerní program byl přerušen silnou bouřkou, která po tropických vedrech byla vlastně příjemným osvěžením

Druhý den putování po Africe byl plný překvapení. Jednotlivé kmeny se zapojovaly aktivně v ZOO, pomáhaly se zvířaty na Darwinové stanici, v dětské ZOO, u šelem a zahradníkům. Po dobře odvedené práci táborníci za odměnu krmili lemury na jejich ostrově a dostali se dokonce do kontaktu s mláďaty levharta perského! Poté následovala komentovaná prohlídka pavilonu Vodní svět, včetně jeho zázemí. Vyvrcholením pobytu v ZOO bylo společné zhlédnutí afrických tanců v podání taneční a hudební skupiny IYASA. Po návratu na základnu se pokračovalo v hledání talentů.

Třetí den dopoledne děti opět trávily pobyt v zoo výpomocí na jednotlivých úsecích. Po splnění stanovených úkolů za odměnu ve výběhu nakrmili například psa ušatého. Po obědě se účastníci LUJ v rámci komentovaného krmení dozvěděli řadu zajímavých informací o životě žiraf. Teprve dobře obeznámení s tím, jak žirafy žijí, se mohli jít podívat přímo k nim do stájí a dokonce se jich i dotknout při krmení. Po návratu do Velehrádku se pokračovalo v plnění celotáborové hry.

Ve čtvrtek do oběda účastníci LUJ plnili úkoly ve Velehrádku a po obědě následovala cesta do ZOO. Po příjezdu jsme navštívili CAMP při ZOO a pak se na Darwinově stanici dostali do kontaktu se zvířaty zde chovanými. Po večeři následovala společná prohlídka ZOO v době, kdy je již téměř bez návštěvníků a zvířata se nám tak ukázala trochu v jiném světle, než v průběhu dne.

V pátek jsme absolvovali podvečerní komentovanou jízdu po Safari. Děti tak mohly vidět zblízka skot watusi, pakoně modré, samici geparda s mláďaty, vodušky nebo čerstvě narozené hříbě zebry Chapmanovy a při tom se o nich mnohé dověděly.

V sobotu byla pro účastníky LUJ připravena řada překvapení, mezi které patřilo koupání v nedalekém Lanžově, večerní posezení u táboráku s programem, písničkami a opékáním buřtíků. A v noci všichni absolvovali tolik očekávanou bojovou hru.

V neděli do oběda mezi účastníky zavítala Mgr. Hanka se zajímavou přednáškou o ochraně želv v Indonésii. Po přednášce došlo na výběr zvířete, které účastníci LUJ adoptují v ZOO. Bylo rozhodnuto o adopci dvou zvířat, a to ježka bělobřichého částkou 1.000,-Kč a štětkouna afrického částkou 10.000,-Kč. Zbytek dne byl vyplněn plněním úkolů celotáborové hry a přípravy hraček pro vybraná zvířata, kterými byli nakonec tygři, levharti a lemuři kata.

V pondělí byl poslední den návštěvy ZOO, kdy během dopoledne účastníci LUJ navštívili prostory, kde se pro zvířata připravuje krmení a pod odborným dohledem dokonce mohli připravit zmrzlinu pro slony! Měli jsme velké štěstí, protože nám dokonce bylo nabídnuto nahlédnout do zázemí chovu nosorožců, které je z bezpečnostních důvodů poslední měsíce velmi bedlivě střeženo. Po obědě došlo na slavnostní předání Osvědčení o adopci námi vybraných zvířátek a poté následovalo instalování připravených prvků enrichmentu do výběhů a pozorování reakcí zvířat.

Předposlední den mezi účastníky LUJ zavítal Martin Starý s přednáškou o ochraně sojkovců v Indonésii. Po skončení přednášky začala příprava na slavnostní ukončení LUJ 2013. Večer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení celé LUJ za přítomnosti naší drahé Ilony Kratochvílové. Každé dítě již tradičně obdrželo diplom za absolvování LUJ 2013.

Pořadí družstev v celotáorové hře:

1. Kmen „Masajů“– Údatní řezníci

2. Kmen „Sanů“ – Zpocení Ťochobané

3. Kmen „MBUTI“ – Vatu Fisvylaty

4. Kmen „OWAMBO“ – Černí kamzíci

Středa byla nejsmutnější den celé LUJ, protože byla dnem posledním. Po budíčku si děti sbalily své věci a po snídani čekaly na příjezd rodičů. Při každém odjezdu zaznělo hromové AHOJ a ujišťování se, že se příští rok na LUJ opět setkáme.

Poděkování – vedení ZOO Dvůr Králové na Labem a všem jejím zaměstnancům, zejména Iloně KRATOCHVÍLOVÉ, Tomáši HAJNYŠOVI a Janě MYSLIVEČKOVÉ.

– Pracovníkům LDT Velehrádek

– Pracovníkům restaurace U Lemura v ZOO

– panu Vladimírovi Hákovi za zabezpečení autobusové dopravy do ZOO

– Všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti

– Všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2013 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes