Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2014 (ZOO Ostrava)

Dne 29. června 2014 byl na TZ Myšinec v obci Budišovice zahájen již 15. ročník Letní univerzity juniorů, kterou ve spolupráci se ZOO Ostrava připravila Středoevropská asociace přátel ZOO – CEAF ZOO. LUJ se zúčastnilo celkem 42 dětí (26 děvčat a 16 chlapců) z celé ČR.

První den byly děti seznámeni s průběhem celé LUJ, včetně celotáborové hry, která se nesla v duchu „Cesty kolem světa za 10 dní“. Dětem byli představeni „zkušení cestovatelé,“ kteří byli vždy nápomocní při zdolávání všech nástrah, zkoušek a záludností, se kterýmí se děti při náročné cestě kolem světa setkaly. Děti byly rozděleny do jednotlivých cestovatelských týmů a začaly plnit první úkoly celotáborové hry, mezi které patřily volba názvů, výroba vlastní symboliky, a vymyšlení pokřiku proti „trudomyslnosti“.

Po splnění úkolů se představily jednotlivé cestovatelské týmy a předvedly, jak se jim podařilo se daných úkolů zhostit. Jednotlivé týmy si zvolily tyto názvy:

1. cestovatelský tým – „Bratstvo cestovatelů“

2. cestovatelský tým – „Dobytci od pólu k pólu“

3. cestovatelský tým – „Hezcí cestovatelé“

V pondělí cestovatelské týmy poprvé navštívily společně ZOO v Ostravě. Po přivítaní ředitelem Ing. Petrem Čolasem následovala komentovaná prohlídka ZOO za doprovodu pí Jany Kovářové a p. Jiřího Slaniny. Po obědě se cestovatelé osobně seznámili i s některými zvířaty z celého světa a plnili úkoly celotáborové hry nejen v ZOO, ale i v táborové základně. Celý den se cestovatelé potýkali s nepříznivím počasím, ale všechny úkoly a nástrahy splnily.

Od úterý do čtvrtku jednotlivé týmy na cestě kolem světa plnily náročné úkoly v ZOO, a to pomoc ošetřovatelům u lam, nandu, poníků, koz a v dětské ZOO. Po dobře odvedené práci se dostavila odměna ve formě navštěvy skleníku, kde se cestovatelé seznámili s rostlinami z celého světa, které slouží nejenom ke krmení zvířat, ale i ke zkrášlení zahrady. Cestovatelé poznali různé druhy bambusů, wasabi, pepř, kakao, avokádo, nebo různé druhy citrusů. Další úkol, který museli cestovatelé splnit, byla příprava enrichmentu pro tygra a šimpanze. Největší odměnou jim byla možnost pozorovat reakce zvířat na jejich výtvory, které samy do výběhů umístili. Po návratu do TZ Myšinec pokračovalo plnění úkolů celotáborvé hry. Ve čtvrtek v noci cestovatelé na cestě kolem světa absolvovali noční bojovou hru, ve které se setkali s indiány, eskymáky, ale i domorodými kmeny.

V pátek dopoledne plnili účastníci LUJ úkoly celotáborové hry v táborové základně, jejímž cílem bylo vybrat zvíře k adopci. Společnými silami bylo rozhodnuto o adopci varana papuánského a to částkou 10.000,-Kč. V odpoledních hodinách se cestovatelé přemístnili do ZOO, kde se ihned po příjezdu proměnili v „chameleóna“, aby přežili a unikli před svými „pronásledovateli.“ Po večeři následovala společná prohlídka ZOO, při které se nám zvířata ukázala tak trochu v jiném „světle“ při svém nočním životě. Cesta zpět autobusem na táborovou základnu byla pro vedoucí zpestřena „exkurzí“ kolem nejznámější ulice v Ostravě – Stodolní.

V sobotu a v neděli plnili cestovatelské týmy úkoly v táborové základně. Mezi nejzajímavejší úkoly patřila stavba irských domků, španělská korida, slavnostní zapálení olympijského ohně spojeného s kulturním programem a malým občerstvením připraveným na ohni, následná olympiáda v netradičních sportovních disciplínách a nakonec záchrana unesených vedoucích.

V pondělí proběhl poslední den návštěvy ZOO, při kterém účastníci LUJ navštívili zázemí pro žirafy, které mohli i nakrmit, projeli se nově otveřenou safari vláčkem a navštívili nově postavený pavilon Evoluce. Odpoledne došlo k slavnostnímu předání Osvědčení o adopci.

Předposlední den dopoledne si cestovatelé zahráli jejich oblíbenou hru „medvídky“. Po skončení hry začala příprava na slavnostní ukončení LUJ 2014. Večer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení celé LUJ za přítomnosti pracovníkú ZOO Ostrava. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2014.

Nejúspěšnější jednotlivci:

a) Mladší holky

1. Markéta KRŇANSKÁ

2. Kateřina BURCALOVÁ

3. Veronika PTÁKOVÁ

b) Starší holky

1. Tereza KUČERA

2. Marie KOPECKÁ

3. Johanka HRÁDKOVÁ

c) Mladší kluci:

1. Kristián VONDRA

2. Tomáš PŠENICA

3. Dominik BÁTORA

d) Starší kluci:

1. David KIRNER

2. Martin BOŽEK

3. Petr KUČERA

Nejlépe uklizená chatka č. 8: Terka KUČEROVÁ, Emma ŠEJVLOVÁ, Martina ŠEJVLOVÁ,Janina PTÁKOVÁ, Míša PŠENICOVÁ

Pořadí družstev:

1. Dobytci od pólu k pólu

2. Bratstvo cestovatelů

3. Hezcí cestovatelé

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka.

Středa byla nejsmutnějšim dnem celé LUJ, protože se jednalo o den poslední. Po budíčku si účastnící LUJ sbalili své věci, a po snídani čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo hromové AHOJJJJJJJJJJJJJJJ a ujišťení se, že se příští rok na LUJ opět setkáme a to tentokrát v daleké PLZNI.

Poděkování – vedení ZOO Ostrava a všem jejím zaměstnancům, zejména Šárce KALOUSKOVÉ, Janě KOVÁŘOVÉ, Jiřímu SLANINOVI a všem ostatním pracovníkůmm ZOO, se kterými se naši malí cestovatelé na cestě kolem světa setkali.

– Pracovníkům TZ Myšinec

– Pracovníkům restaurace Saola v ZOO

– firmě DEPO BUS za zabezpečení autobusové dopravy do ZOO

– Všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti

– Všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2014 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes