Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2018 (ZOO Plzeň)

Dne 12. srpna 2018 byl v Melchiorové Huti nedalo Plzně zahájen 19. ročník Letní univerzity juniorů při Zoologické a botanické zahradě města Plzeň, kam se účastníci vrátili po 3 letech. LUJ se zúčastnilo celkem 38 dětí (16 děvčat a 22 chlapců) z celé ČR.

Po příjezdu dětí a jejich ubytování byla oficiálně zahájená LUJ. Děti byly seznámeni s průběhem celé LUJ, včetně celotáborové hry. Děti byly rozděleny do 3 družstev a začali plnit první úkoly celotáborové hry, mezi které patřily volba názvu, výroba vlastní symboliky a „bojového“pokřiku.

Po splnění úkolů se představily jednotlivé družstva a předvedly, jak se jim podařilo splnit první úkoly z celotáborové hry:

1. družstvo „Ptačí bezdomovci“ – kapitán Jindřich GRILL

2. družstvo „Vypečení holubi“ – kapitánka Anna VAŠKOVÁ

3. družstvo „Užvaněné majny“ – kapitán Kristián VONDRA

Při první návštěvě v ZOO v pondělí byly účastníci LUJ seznámeni s historii plzeňské ZOO a po obědě plnili samostatně úkoly celotáborové hry.

V úterý účastníci LUJ absolvovali přednášku s pracovníci plzeňské ZOO p. Jiřinou PEŠOVOU a po obědě navštívili Dinopark a plnili úkoly celotáborové hry.

Třetí den návštěvy účastníci LUJ absolvovali přednášku s pracovníci plzeňské ZOO p. Kateřinou MISÍKOVOU o její cestě do Afriky. Po obědě navštívili zázemí pavilonu pro žirafy a nosorožce a absolvovali ukázku sokolníka v amfiteátry. Po večeři smíšené družstvo kluků a holek CEAF sehrálo vyrovnanou fotbalovou „partii“ s fotbalisty Košútky Plzeň a prohrálo 3:2. Oba góly CEAFu zařídil Radovan KLIMŠA. Ocenění a uznání si zaslouží všichni, holky i kluci, kteří nastoupili za tým CEAFu, ale i naši diváci za vytvoření báječné fotbalové atmosféry.

Čtvrteční návštěva v ZOO byla ve znamení pomoci ošetřovatelům na statku Lüftnerka a chovu drobných živočichů a po obědě absolvovali přednášku o zoo koutcích v ČR a SR.

V pátek dopoledne družstva plnily úkoly celotáborové hry na základně. Po obědě navštívili účastníci LUJ Akva teru. Noční prohlídka ZOO pod vedením Martina VOBRUBU byla zahájena na amfiteátru „soukromým“ promítáním filmu „Antilopa Derby.“ Zvířata v ZOO se nám při noční prohlídce ukázala v trochu jiném „světle“ při svém nočním životě a bez návštěvníků v ZOO.

V sobotu a v neděli plnili družstva úkoly celotáborové hry na základně. Mezi nejzajímavější patřila stavba domků, sportovní olympiáda a tradiční a dlouho očekávaná hra „Medvědi“ spojená s dražbou věci.

V pondělí byl poslední den návštěvy v ZOO, kdy dopoledne účastníci LUJ absolvovali předposlední přednášku, a to pracovníka plzeňských zvířecích záchranářů p. Karla MAKONĚ o jejich práci ale i pozorování života zvířat v přírodě. Po obědě byla poslední návštěva v ZOO ukončenou opět tradiční hrou „Chameleón.“ Chameleóni byly Janina Ella BULÍNOVÁ, Eliška HANOUSKOVÁ, Julie CHARVÁTOVÁ, Zoe SÝKOROVÁ a Anička ŠTILCOVÁ.

Účastníci Letní univerzity juniorů věnovali na adopci syčka obecného a dikobraza palawanského celkovou částku 6.000,-Kč.

Předposlední den se dopoledne uskutečnila poslední přednáška pracovníka plzeňské ZOO p. Miroslava DOHNALA o jedovatých hadech. Další část dne již byla plně ve znamení nejen přípravy vyhodnocení ale i programu na závěr LUJ. Večer bylo provedeno slavnostní vyhodnocení celé LUJ za přítomnosti p. Martina VOBRUBU – pracovníka ZOO. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2018.

Nejúspěšnější jednotlivci:

a) Mladší holky

1. Markéta SCHENKOVÁ

2. Lucie SCHENKOVÁ

3. Lilian LICHTNEGEROVÁ

b) Starší holky

1. Eva UNGRMANOVÁ

2. Elena BARTOŠKOVÁ

3. Barbora VOMASTKOVÁ

c) Mladší kluci:

1. Jakub TRČKA

2. Radovan KLIMŠA

3. Lucián VONDRA

d) Starší kluci:

1. Jindřich GRILL

2. Kristián VONDRA

3. Radim NAKLÁDAL

Nejlépe uklizená po celou dubu LUJ byla chatka č. 22: Elena BARTOŠKOVÁ, Adéla FRIDRICHOVÁ, Julie CHARVÁTOVÁ

Pořadí družstev:

1. místo – 2.družstvo „Vypečení holubi“

2. místo – 1. družstvo „Ptačí bezdomovci“

3. místo – 3. družstvo „Užvaněné majny“

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka, která trvala do pozdních nočních hodin.

Středa (22.8.2018) byla nejsmutnějším dnem celé LUJ, protože se jednalo o den poslední. Po budíčku si účastnící LUJ sbalili své věci, a po snídani čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo hromové AHOJJJJJJJJJJJJJJJ a ujištění se, že se příští rok na opět setkáme na LUJ a to tentokrát v ZOO Ostrava a v TZ Myšinec Budišovice v době od 28.7. 2019 – 7. 8. 2019.

Poděkování – vedení ZOO Plzeň a všem jejím zaměstnancům, zejména Martinu VOBRUBOVI, Jaroslavovi VOGELTANZOVI, Jiřině PEŠOVÉ a všem ostatním pracovníkům ZOO, se kterými se účastníci LUJ setkali.

– pracovníkům restaurace KIBOKO v ZOO

– všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2018 nemohla uskutečnit

– firmě DaTa EXPRES za zabezpečení autobusové dopravy do ZOO

– všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti

– pracovníkům Rekreačního střediska Melchiorova Huť

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes