Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2020 (ZOO Olomouc)

V neděli 19. července 2020 se  Chatě Pod Věží v Radíkově setkalo celkem 51 dětí a
vedoucích z celé České republiky, aby se zúčastnili již 21. Letní univerzity juniorů.

Letošní LUJ se konala za zcela jiných podmínek jak předcházející ročníky. Ještě
v polovině května jsme vzhledem k epidemiologické situace nevěděli, zda se tento ročník
uskuteční. Po zveřejnění podmínek pro konání dětských táborů jsme se rozhodli, že se LUJ
uskuteční i tento rok. Prvotně byly plánovány jen 2 návštěvy v ZOO Olomouc, ale nakonec
těch návštěv bylo 5, o jednu méně, než jsme prezentovali letošní LUJ v únoru 2020. I program
na základně byl přizpůsoben tomu, že na základně budeme trávit více času.

I příjezd dětí byl úplně odlišný od předcházeních LUJ. Při příjezdu byly povinné
roušky, kontroloval se zdravotní stav dětí a měřila se jim teplota a rodiče nemohli doprovodit
své dítě do tábora.

Po příjezdu dětí a jejich ubytování byla oficiálně zahájená LUJ. Cestovatelé byly
seznámeni s průběhem celé LUJ, rozděleny do 3 družstev/statků – a za přítomnosti „Pána
času“ jsme se přenesli o sto let zpět na českou vesnici začátku 20 století.

Po splnění úkolů se představily jednotlivé družstva a předvedly, jak se jim podařilo
splnit první úkoly z celotáborové hry:

 1. družstvo/statek „Krvelačné svině“
 2. družstvo/statek „Kozlodoje“
 3. družstvo/statek „Discopsouni“

V rámci Roku na české vesnici byly děti seznámení podle jednotlivých měsíců se
zvyky a způsobem života našich nedávných předků. K tomu byly přizpůsobené i jednotlivé
hry a úkoly.

Život na začátku 20 století byl účastníkům LUJ zpříjemněn 5 návštěvami v ZOO,
v rámci kterých byly seznámeni s celou ZOO a jejími funkcemi. Své teoretické znalosti si
následně ověřili v praxi. Mezi zajímavé a velmi přitažlivé pro cestovatele bylo krmení žiraf
v zázemí ZOO, „osobní“ setkání s 15 kg hroznýšem a s mládětem mravenečníka čtyřprstého,
společná fotografie všech účastníků LUJ ve výběhu s velbloudy, návštěva u papoušků, focení
a zpěv pro Luigiho. Noční návštěva v ZOO byla spojená s opékáním špekáčků v jejím zázemí.

Pro účastníky LUJ byly připraveny i tradičné hry a soutěže, bez kterých nemůže být
LUJ a to riskuj, medvědi, upír a hodnocení pořádku. Vzhledem k epidemiologické situace
jsme ale některé tradiční aktivity v ZOO nemohli uskutečnit – chameleon, měnění věci.

Dlouhá léta k tradicím LUJ patří i adopce. Ani tento rok nebyl výjimkou a cestovatelé
si pro adopci vybrali netradiční zvíře – medojed kapský a věnovali na jeho adopci částku
7.000,-Kč.

Tento rok jsme zavedli jednu novinku a to den bez mobilních telefonu, které všichni
účastníci LUJ, včetně vedoucích (mimo hlavního vedoucího a zdravotnice) odevzdali „do
úschovy“ po snídaní a byly jim vráceny až po večeři. A všichni tento den „přežili“ bez újmy
na zdraví.

Předposlední den byl ve znamení nejen přípravy vyhodnocení. Večer bylo provedeno
slavnostní vyhodnocení celé LUJ. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2020.

Naši dlouholetou tradicí je vyhodnocení nejlepšího vedoucího a to na základě
vyjádření dětí. S naprostou převahou byl dětmi za nejlepšího vedoucího vybrán Petr MOJŽÍŠ.

Nejúspěšnější jednotlivci:
a) Mladší holky

 1. Amélie ŠVECOVÁ
 2. Anička ŠTILCOVÁ
 3. Rozárka PETRŽELOVÁ

b) Starší holky

 1. Adéla FRIDRICHOVÁ
 2. Elena BARTOŠKOVÁ
 3. Eva UNGRMANOVÁ

c) Mladší kluci:

 1. Jan FRANTIŠÁK
 2. Vojtěch PTAČINSKÝ
 3. Felix JUSKO

d) Starší kluci:

 1. Radovan KLIMŠA
 2. Matěj MIK
 3. Vojtěch VELIČKA

Nejlépe uklizená po celou dubu LUJ byly chatky č. 5: Filip KLIMŠA, Radovan KLIMŠA a
Matěj MIK a č. 6: David KUS, Tomáš KUS, Lukáš MIKULA a Jakub Josef MRÁZ.

Pořadí družstev:

 1. místo – 2.družstvo „Kozlodoje“
 2. místo – 3. družstvo „Discopsouni“
 3. místo – 1. družstvo „Krvalečné svině“

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka, která trvala do pozdních
nočních hodin.

Středa 29. července 2020 byla nejsmutnějším dnem celé LUJ, protože se jednalo o den
poslední. Po budíčku si účastnící LUJ sbalili své věci a po snídani čekali na příjezd rodičů,
aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo ujištění,
že se příští rok opět setkáme na LUJ. Každoročně jsme na konci LUJ věděli, kde se potkáme
příští rok. Vzhledem k situaci, která byla a je i v této době v celé naší společnosti, zatím není
100% rozhodnuto, kde se potkáme v roce 2021. Až bude jasno o místě a termínu konání
informace zveřejníme na naších www.stránkách a na našem facebooku.

Poděkování:

 • vedení ZOO Olomouc a všem jejím zaměstnancům, zejména Líbě VESELÉ, Lucii
  SKŘIPSKÉ, Pavlu JAVŮRKOVI, Ivetě GRONSKÉ a všem ostatním pracovníkům ZOO, se
  kterými se účastníci LUJ setkali;
 • Karle BŘEČKOVÉ a všem pracovníkům restaurace Pod Věží, kde jsme při celodenních
  návštěvách měli zabezpečen oběd;
 • pracovníkům Rekreačního střediska Chata Pod Věží v Radíkově;
 • všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti;
 • všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2020 nemohla
  uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2024 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes