Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2023 (ZOO Ostrava)

V sobotu 15. července 2023 byla zahájena v Turistické základně Myšinec již 24. Letní univerzita juniorů (dále LUJ), která se konala ve spolupráci se Zoo Ostrava.  LUJ se tento rok zúčastnilo celkem 38 dětí z celé ČR, z toho 18 dívek a 20 chlapců. 

Po příjezdu dětí a jejich ubytování byla LUJ oficiálně zahájená. Po vzájemném představení všech účastníků, dětí i vedoucích, byli táborníci následně rozděleni do 3 týmů a obdrželi první úkoly. Zvolit kapitána, název týmu, bojový pokřik a vytvořit vlastní vlajku. 

Jednotlivá družstva se poté představila a předvedla, jak se jim podařilo splnit první úkoly celotáborové hry:

1. tým „Fajnové kobylky“ – kapitán Tomáš Kus

2. tým „Smažené kapybary“ – kapitánka Zoe Sýkorová 

3. tým „Zlatí binturonci“ – kapitán Adéla Vávrová

Po splnění těchto úkolů byly týmy vyslání na „Cestu kolem světa za 8 dnů.“ V průběhu této cesty účastníci LUJ navštívily všechny kontinenty a plnily úkoly celotáborové hry. 

Druhá část programu byla v Zoo Ostrava, kde se nám po celou dobu věnovali pracovníci Oddělení pro kontakt s veřejností.  První den návštěvy v zoo jsme absolvovali přednášku o ochraně ohrožených zvířat a projeli jsme se i safari vláčkem.  V následujících dnech jsme se prakticky seznámili s práci ošetřovatelů některých zvířat a navštívili jsme i skleníky v zoo.  A nechybělo ani plnění praktických úkolů a testů. Ve čtvrtek jsme absolvovali i večerní prohlídku zahrady.  

Pro účastníky LUJ byly připraveny i tradiční hry a soutěže, bez kterých LUJ nemůže být, a to Medvědi, Upír, Evoluce, Chameleon a samozřejmě každodenní hodnocení pořádku. 

Tradici se na LUJ stává i „Den bez mobilních telefonů,“ a to v neděli 16. července 2023. Všichni účastníci LUJ, včetně vedoucích (mimo hlavního vedoucího a zdravotnice) odevzdali svůj telefon „do úschovy“ po snídani a byly jim vráceny až večer.  A všichni tento den „přežili“ bez újmy na zdraví. 

Dlouhá léta k tradicím našich letních univerzit patří i adopce.  Táborníci pro adopci vybrali karetku novoguinejskou a věnovali na její chov částku 11.500,-Kč.  

Předposlední den byl hlavně ve znamení přípravy vyhodnocení a závěrečného programu. Večer proběhlo slavnostní vyhodnocení celé LUJ. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2023.

Naši dlouholetou tradicí je vyhlášení nejlepšího vedoucího hlasováním dětí. Za nejlepšího vedoucího byl dětmi vybrán Filip ŠESTÁK. 

Nejúspěšnější jednotlivci:

a) Mladší holky

1. Jana BĚHALOVÁ

2. Rozárie PETRŽELOVÁ

3. Rozálie SABOVÁ

b) Starší holky

1. Adéla VÁVROVÁ

2. Nelly HORÁKOVÁ

3. Alice BĚHALOVÁ 

c) Mladší kluci:

1. Kryštof TRÁVNIČEK

2. Teodor TRÁVNIČEK

3. Felix JUSKO

d) Starší kluci:

1. Jáchym PAVLÍK

2. Tomáš KUS 

3. Jakub Josef MRÁZ

Nejlépe uklizená po celou dobu LUJ byla chatka č. 3:  Alice BĚHALOVÁ, Zuzka ĎALOVSKÁ, Nelly HORÁKOVÁ, Sofie SOBOLOVÁ a Adéla VÁVROVÁ.

Pořadí družstev:

1. místo – 1. tým „Fajnové kobylky“

2. místo – 2. tým „Smažené kapybary“

3. místo – 3. tým „Zlatí binturonci“ 

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka, která trvala do pozdních nočních hodin.

Neděle 23. července 2023 byla nejsmutnějším dnem celé LUJ, protože se jednalo o den poslední. Po budíčku si účastnící sbalili své věci a po snídani čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo ujištění, že se příští rok opět setkáme na LUJ CEAF ZOO. Místo a čas konání jubilejní 25. Letní univerzity juniorů zveřejníme na podzim 2023 na naších stránkách. 

Poděkování:  

– vedení Zoo Ostrava a všem jejím zaměstnancům; 

– pracovníkům TZ Myšinec;

– pracovníkům restaurace SAOLA v Zoo Ostrava za zabezpečení stravy v zoo;

– firmě DEPO – BUS, s.r.o. za zabezpečení dopravy;

– všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti;

– všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2023 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2024 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes