Site Overlay

Letní univerzita juniorů 2022 (ZOO Olomouc)

V sobotu 20. srpna 2022 byla nedaleko zoo Olomouc v Chatě pod Věží v Radíkově zahájena již 23. Letní univerzita juniorů (dále LUJ). LUJ se tento rok zúčastnilo celkem 39 dětí z celé ČR, z toho 18 dívek a 21 chlapců.

Po příjezdu dětí a jejich ubytování byla LUJ oficiálně zahájená. Po vzájemném představení všech účastníků, dětí i vedoucích, byli táborníci následně rozděleni do 3 týmů a obdrželi první úkoly. Zvolit kapitána, název týmu, bojový pokřik a vytvořit vlastní vlajku.

            Jednotlivá družstva se poté představila a předvedla, jak se jim podařilo splnit první úkoly celotáborové hry:

1. tým „Kruté kapybary“       – kapitán Veronika Kašparová

2. tým „Impulzivní štiky“      – kapitán Štěpán Resl

3. tým „Exotičtí řízci“            – kapitán Zoe Sýkorová          

            Po těchto úkolech byly týmy vyslány na zahraniční cestu do oblasti východní a jihovýchodní Asie, která je mimo jiné tvořena hned řadou ostrovních států, kde kvete nelegální trh se zvířaty. První plánovanou zastávkou cesty měla být Austrálie a Nový Zéland, letadlo ale ztroskotá na moři a po zbytek cesty byly děti odkázány na své lodě, které si samy postavily. V rámci této cesty se zapletly do boje s nelegálním obchodem se zvířaty a řešily a plnily řadu úkolů.

Druhá část programu byla v zoo Olomouc, kde se nám po celou dobu věnoval Pavel Javůrek a další pracovníci zoo. První den návštěvy zoo nám dělal průvodce náš dlouholetý člen Honza Kirner, v současné době zaměstnanec zahrady.  V následujících dnech jsme se blíže seznámili se všemi zvířaty chovanými v zoo formou návštěv jejich pavilonů, a to včetně jejich zázemí, doprovázených odborným výkladem, poznáváním přírodnin a zvířat, plněním úkolů a testů, možnosti kontaktu s vybranými zvířaty a dokonce i jejich krmení, např. žiraf. Zoo jsme si projeli i safari vláčkem, v bezprostřední blízkosti smečky vlků v jejich výběhu. 

V úterý po večeři jsme se vydali na sběr ostružin. Nasbírali jsme 4 plné kbelíky. Tyto ostružiny jsme ve středu odevzdali v zoo a před obědem jsme sledovali, jak kotulům veverovitým naše ostružiny chutnají.

V pátek jsme absolvovali s Libuší Veselou večerní prohlídku zahrady. Mimo jiného jsme si užili krásný výhled na večerní Olomouc a dokonce i vytí smečky vlků.

Začátek i konec LUJ byl ve znamení deštivého počasí, a proto jsme všechny aktivity absolvovali ve vnitřních prostorech. Ale ani toto nám nezabránilo v plnění úkolů celotáborové hry. 

Pro účastníky LUJ byly připraveny i tradiční hry a soutěže, bez kterých LUJ nemůže být a to Riskuj, Medvědi, Upír, Evoluce, Chameleon a samozřejmě každodenní hodnocení pořádku.  Ani letos se děti nevyhnuly dni bez mobilních telefonů. Všichni účastníci LUJ, včetně vedoucích (mimo hlavního vedoucího a zdravotnice) odevzdali „do úschovy“ po snídani a byly jim vráceny až večer.  A všichni tento den „přežili“ bez újmy na zdraví.   

Dlouhá léta k tradicím našich letních univerzit patří i adopce.  Táborníci pro adopci vybrali jaguára amerického černé formy a věnovali na jeho chov částku 7.000,-Kč. 

Předposlední den byl hlavně ve znamení přípravy vyhodnocení a závěrečného programu. Večer proběhlo slavnostní vyhodnocení celé LUJ. Každé dítě obdrželo diplom za absolvování LUJ 2022.

Naši dlouholetou tradicí je vyhlášení nejlepšího vedoucího hlasováním dětí. S naprostou převahou byl dětmi za nejlepšího vedoucího vybráni Johana PETRŽELOVÁ a  Petr MOJŽÍŠ.

Nejúspěšnější jednotlivci:

a) Mladší holky

1. Rozárka PETRŽELOVÁ

2. Lucka PTÁČKOVÁ

3. Rozárka SABOVÁ

b) Starší holky

1. Adéla VÁVROVÁ

2. Eliška PTÁČKOVÁ                      

3. Zoe SÝKOROVÁ

c) Mladší kluci:

1. Jáchym PAVLÍK

2. Matěj NEDĚLKA

3. Kryštof TRÁVNIČEK

d) Starší kluci:

1. Štěpán RESL

2. Lukáš BUJŇÁK

3. Tomáš KUS

Nejlépe uklizená po celou dubu LUJ byly chatky č. 19: Elen HAJNÁ, Adéla ŠERÁ a Adéla VÁVROVÁ.

Pořadí družstev:

1. místo – 3. družstvo „Exotičtí řízci“

2. místo – 2. družstvo „Impulzivní štiky“    

3. místo –  1. družstvo „Kruté kapybary

Po slavnostním vyhodnocení byla připravena diskotéka, která trvala do pozdních nočních hodin.

Neděle 28. srpna 2022 byla nejsmutnějším dnem celé LUJ, protože se jednalo o den poslední. Po budíčku si účastnící sbalili své věci a po snídani čekali na příjezd rodičů, aby si je odvezli domů a užívali si dalších dnů prázdnin. Při každém odjezdu zaznělo ujištění, že se příští rok opět setkáme na LUJ CEAF ZOO při zoo Ostrava, která se bude konat od 15. do 23. července 2023. 

Poděkování:  

– vedení ZOO Olomouc a všem jejím zaměstnancům, zejména p. Pavlovi Javůrkovi, Ivetě Gronské, Libuši Veselé, Lucii Skřipské a Janu Kirnerovi;

–  pracovníkům Chaty pod Věží v Radíkově;

–  všem rodičům, kteří poskytli drobné dárky na odměny pro děti;

– všem vedoucím, instruktorům a zdravotnici, bez kterých by se LUJ 2022 nemohla uskutečnit.

Dušan KOZEL – hlavní vedoucí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright © 2024 CEAF ZOO. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes